NOTÍCIES

Quines són les juntes a tres bandes dels accessoris de reg per aspersió?

2020-10-19

L'articulació de tres vies deaccessoris de reg per aspersióés una mena d’accessoris per a canonades, que consisteix a aplanar el tub en blanc més gran que el diàmetre de tres vies a la mida del diàmetre de tres vies, obrir un forat al tub de branca estirat i posar-lo al motlle de formació. El buit es carrega a la matriu per estirar el tub de derivació i tot el procés està format per la compressió radial del tub de branca i el procés d’estirament del tub de derivació.

sprinkler irrigation fitting

Quins són els tipus d’ús més freqüent?accessoris de reg per aspersiósamarreta?


1. Segons el diàmetre dels accessoris de canonada, en general hi ha te de diàmetre igual, te reductor, etc.

2. Segons la direcció del tub de derivació, hi ha te positiu i te oblic.


3. Segons el material, hi ha tres enllaços com ara l’acer al carboni, l’acer aliat, l’acer inoxidable, el coure i el pvc.

4. Segons el mode de connexió, hi ha un te normal, un fil de rosca, un pas de rosca i un pas de pas.


Els usuaris haurien de conèixer el mètode de representació de la samarreta de diàmetre igual en adquirir la connexió de la samarreta dels accessoris de la corretja d’aspersió.